06 augustus 2008

De inschrijvingen voor Google Pages is gestopt met de bedoeling om de interne concurrentie met Google Sites te stoppen.  De huidige gebruikers van de dienst kunnen die wel nog verder blijven gebruiken, maar de dienst zal niet verder worden ontwikkeld.

De focus is verschoven naar het uit de JotSpot wiki software opgebouwde Google Sites.  Een voorbeeld daarvan kan je in wiki menu van deze blog terugvinden.


Een goede zet van Google om haar aandacht niet te gaan verdelen tussen 2 erg gelijkaardige projecten.  Hierdoor gaan we ook in een versneld tempo nieuwe features bij Google Sites zien.  Zoals de mogelijkheid om je template bij te schaven net zoals je dat in Blogger kan. (via Download Squad)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris