02 juli 2008

"Niet alleen voor de technologie, maar ook voor de sociale en ethische aspecten van de digitalisering moet de Vlaamse regering oog hebben. Dat is één van de krachtlijnen van de maatschappelijke beleidsnota 'digitaal Vlaanderen' die vandaag wordt besproken en gestemd in het Vlaams parlement.  

Het pc-gebruik van de Vlaamse bevolking ligt ver onder de EU-norm.  Van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar gebruikt amper 63 procent een computer, terwijl de EU-norm op 75 procent ligt. Bovendien heeft amper vier op de tien Vlamingen een breedbandinternetaansluiting. In Nederland, Luxemburg en Denemarken is dat 7 tot 8 op tien mensen. Dat blijkt bij de voorstelling van een nota van de subcommissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement.  

De Vlaamse regering wordt ook gevraagd inspanningen te doen om de digitale kloof weg te werken. Cruciaal daarbij is het aanpakken van de hardnekkige financiële en sociale drempels. Zo moeten er niet alleen betaalbare computers beschikbaar zijn, maar moeten mensen ook maximaal de kans krijgen ict-vaardigheden te ontwikkelen. Specifiek voor kansarmen zou de regering moeten onderzoeken of er niet kan geïnvesteerd worden in een circuit voor tweedehands-pc's en in de ondersteuning van de aanschaf van een pc voor mensen met een laag inkomen."

Als bibliotheek kan je hier toe bijdragen via bijvoorbeeld een uitgebreider computerpark waarbij je samenwerkt met lokale opleidingscentra die er op vaste dagen cursussen en assistentie organiseren. Maar ook door te gaan samenwerken met andere overheidsinstellingen waarvan je de computers kan inzetten of op één plaats kan bundelen. Denk zo maar aan de mogelijkheden van een samenwerking tussen de VDAB en de bibliotheken.  

Bron : BVLG, DataNews, De Morgen, HLN

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris