01 april 2014


"Sail away" gaat over een zieke jongen die bedlegerig is. Tot een vriend hem komt bezoeken met een publicatie. Met een uittreksel van wat later bekend zou worden als het "Treasure Island" verhaal van Robert Stevenson. Samen laten ze zich hierdoor inspireren.

Een populair verhaal van opgroeiende personages die met piraterij geconfronteerd worden. Zo leren ze dat de begraafplaatsen op schatkaarten met een "x" worden aangeduid, de zwarte vlek rechtspraak, de tropische eilanden waar piraten verblijven en hun eenbenige bewoners met een papegaai op hun schouder.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris