10 april 2012Leden van het Google Art project en Google Street View hebben onlangs het Amerikaanse Witte Huis in kaart gebracht. Zodat je, net als tijdens de publieke rondes, het gebouw langs de binnenkant kan aanschouwen.

Een opzet dat in het verlengde van Googles plannen om ook de binnenkant van gebouwen te laten zien. Het levert de internet toerist alvast een nieuwe bestemming op waarbij hij 360 graden om zich heen kan kijken en inzoomen.Het gebouw zelf is tussen 13 oktober 1792 en 1 november 1800 gebouwd. En doet sinds de tweede Amerikaanse president, John Adams, dienst als officiële woonst en werkplaats. Later werd er de West Wing bijgebouwd omdat het gebouw overvol raakte en werden alle bureau's er in 1901 naar verhuisd.

Onder president Taft werd de eerste "Oval Office" gemaakt en gebruikt. Om nog later ook de East Wing te zien verrijzen als een plaats voor sociale events. Een ontwikkeling die niet bij het aanbouwen stopte want ondertussen is de invulling van de zes verdiepen, waarvan er twee kelder verdiepen zijn, verder geëvolueerd.Voor zijn ontwerp inspireerde de architect, de Ier James Hoban, zich op de bovenste verdiepen van, wat later het Ierse parlement zou worden, de Leinster House in Dublin. Mogelijk zou ook het Franse Château de Rastignac, waarvan Thomas Jefferson de plannen tijdens zijn reis naar Bordeaux in 1789 zou hebben kunnen inkijken, geholpen hebben bij de vormgeving van het witte huis.

Een naam dat het niet altijd heeft gehad. In het begin werd er namelijk naar verwezen als de "President's Palace", "Presidential Mansion", of "President's House". De vroegste publieke verwijzing naar de hedendaagse benaming dateert van 1811.  Dat het volgens een mythe zou gekregen hebben na "the Burning of Washington". Waarbij het gebouw in het wit geschilderd werd om de geleden brandschade te verbergen.

Al heeft tot het presidentschap van Theodore Roosevelt geduurd eer deze benaming ook in een officiële context werd gebruikt. Door in 1901 de verwijzing "White House – Washington" op het briefpapier te laten zetten. (via google met wikipedia en afbeelding 1, 2)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris