18 januari 2012“I was walking along a path with two friends – the sun was setting – suddenly the sky turned blood red – I paused, feeling exhausted, and leaned on the fence – there was blood and tongues of fire above the blue-black fjord and the city – my friends walked on, and I stood there trembling with anxiety – and I sensed an infinite scream passing through nature.”

De woorden hierboven zijn door Edvard Munch in 1893 uitgesproken nadat hij zijn bekendste werk, de schreeuw, had afgewerkt. Die woorden inspireerden Sebastian Cosor om er een animatie op de tonen van Pink Floyd "The great gig in the sky". Net als Munch meerdere versies van het werk maakte, zorgde ook de animator voor een winter versie. (vimeo via kuriositas met wikipedia)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris