01 juni 2011


In een grijze dystopische wereld is het kleuren van de dag een doodzonde voor de heersende orde. Waarmee Daniel Leyva, Esteban Fernández Dagach en Dieter Schindler, van de Hamburgse animatie school, de term weten toe te lichten.

Een dystopie kan je het best verklaren door het te omschrijven als de anti- of contra-utopie. Waarin de samenleving louter negatieve eigenschappen. Zoals de afwezigheid van vrijheid, geen privacy, het uitdrukken van emoties die strafbaar zijn, enz. (via kuriositas)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris