20 november 2011Jabberwocky is een bekend nonsensgedicht van Lewis Carroll dat opdook in de avonturen van Alice in Wonderland. Met name in het vervolgverhaal "Through the looking glass". Een vrij onverstaanbare rijmpje dat het over, de Jabberwock, een gevreesd monster heeft.

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe. 
"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!" 
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought. 
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came! 
One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back. 
"And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!"
He chortled in his joy. 
'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Dat als inspiratie diende voor een animatie die de Blur Studio's voor een onuitgegeven Jabberwocky spel maakten voor Avalanche Software. Dat op zichzelf dan weer een inspiratiebron kan zijn voor de gedichtendag, met als thema stroom, van begin volgend jaar. (via animiatie met wikipedia)

{ 1 Reacties... read them below or add one }

- Copyright © infocaris