18 juni 2010


De termen "links" en "rechts" worden vaak in de politiek gebruikt om het spectrum waarin ze zich bevinden aan te duiden. Maar vanwaar komt dat onderscheid nu eigenlijk?

Het is een verschijnsel dat door de Franse Revolutie geïnspireerd werd. Toen de leden van de Nationale Assemblee zichzelf in twee groepen verdeelden. Met de bedoeling om het onderscheid tussen de aanhangers van de koning met presidentiële machten aan de rechterkant en de aanhangers van de revolutie aan de linkerkant.

Een opdeling dat mogelijk geïnspireerd is op de traditionele verdeling in het Engelse parlement. Waarbij de door de vorst aangestelde ministers aan de rechterzijde van de "speaker" of kamer voorzitter  zitten. En de oppositie aan de linker zijde zit.

Aangezien er toen nog geen partijen waren diende dit ook meteen als een middel om zich van mekaar te kunnen onderscheiden. Wat de nodige verklaringen rond het kamp waartoe men behoorde overbodig maakte.  Maar het hielp eveneens om de gemoederen te bedaren en je niet langer hoefde te roepen om gehoord te kunnen worden.

Hetgeen zich tegenwoordig vertaald als een manier ter verdeling van zitplaatsen.  Waarbij er afhankelijk van de partij standpunten meer naar links of naar rechts wordt opgeschoven.  In een halve cirkel opstelling waardoor er ook een centrum positie bijkwam.  (afbeelding)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris