06 maart 2008

bibliotheek_keurmerk.jpgDe 3B-Bibliotheek is eind vorig jaar bezocht door een keurmeester die de bibliotheek getoetst heeft op ruim 100 punten met betrekking tot haar organisatie, personeelsbeleid, financiƫle beleid en dienstverlening. Met vlag en wimpel heeft de 3B-Bibliotheek de toets doorstaan en heeft zij een certificering ontvangen. Over drie jaar vindt er een nieuwe toetsing plaats.

De bibliotheken in Nederland maken de laatste jaren een hele vernieuwingslag door. Landelijk zijn er (kwaliteit)normen opgesteld waaraan iedere bibliotheek moet voldoen. Certificering vormt hiervoor een basis en geeft de klant een minimum kwaliteitsgarantie op producten en dienstverlening. Daarnaast is het voldoen aan de certificeringnormen een voorwaarde om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken. Zo biedt certificering minimumgaranties voor de landelijke netwerkkwaliteit.

Hoewel kwaliteitszorg en certificering separate onderwerpen zijn, liggen ze feitelijk in elkaars verlengde. In de 'Certificeringnorm openbare bibliotheken 2006-2009' wordt verwezen naar de eis om de principes van kwaliteitszorg te verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Kwaliteitszorg is daarbij behulpzaam als denkraam en biedt houvast bij de ontwikkeling van de organisatie richting certificering. Door te werken aan kwaliteitszorg voldoet de bibliotheek reeds aan een aantal eisen uit de Certificeringnorm.

Elke basisbibliotheek dient kwaliteitszorg in te bedden in de reguliere bedrijfsvoering en organisatiebreed tastbaar en concreet te maken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de vragen die elke organisatie zich stelt: wat is onze missie?, welke visie op de toekomst hebben we?, welke concrete doelen en plannen spelen op de middellange termijn?, welke resultaten willen we bereiken en hoe willen we die behalen?

Bron : De Heraut online van 5 maart 2008

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris